Đá Mỹ Nghệ Ánh Dương

Kiến tạo cảnh quan sân vườn, thi công hồ cá Koi, Sản xuất bàn ghế đá tự nhiên, đèn đá sân vườn, cung cấp các loại đá thi công sân vườn

SẢN PHẨM CHỦ LỰC

THIẾT KẾ
HỒ CÁ KOI

SX BÀN ĐÁ
TỰ NHIÊN

THI CÔNG
SÂN VƯỜN

SẢN PHẨM KHAI THÁC VÀ SẢN XUẤT

Đá Lũa đen

Bước dạo
sân vườn

Biển đá
tự nhiên

Lavabo Đá
Tự Nhiên

Sx Non bộ tiểu cảnh

Đá Cuội

Đèn đá
sân vườn

Sx Bàn ghế đá tự nhiên

Đá Tuyết Sơn

MST: 5400528386
Add: Km 465 Đường Mòn Hồ Chí Minh,
Phú thành, Lạc thủy, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH ĐÁ MỸ NGHỆ ÁNH DƯƠNG