CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Dữ liệu thu thập của thành viên hoặc khách hàng ở trên trang web gồm có tên, email, số điện thoại và địa chỉ của khách hàng được hiển thị trong phần liên hệ. Các thông tin này chúng tôi bắt buộc phải nắm rõ để tư vấn và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, Đá Mỹ Nghệ Ánh Dương sẽ cung cấp thông tin cho bên thứ 3 là bên vận chuyển để họ giao hàng tới tay khách hàng.

Thành viên, khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu trữ thông tin mà mình cung cấp và mọi hoạt động  được sử dụng dịch vụ trong hộp thư điện tử của mình. Bên cạnh đó, thành viên hoặc khách hàng phải có trách nhiệm liên hệ  ngay khi thấy có hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng và vi phạm bảo mật, lưu trữ như tên đăng ký và mật khẩu của bất kỳ bên thứ ba nào cho trang web của chúng tôi, để chúng tôi kịp thời đưa ra biện pháp giải quyết hợp lý.

PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Chúng tôi sử dụng thông tin của thành viên, khách hàng cung cấp với mục đích:
+ Tạo đơn hàng, giao hàng cho thành viên, khách hàng sau khi nhận được yêu cầu từ thành viên, khách hàng.
+ Cung cấp các thông tin chi tiết về sản phẩm để thành viên/khách hàng có thể nắm bắt và để khách hàng, thành viên đưa ra các yêu cầu nếu có.
+ Gửi email tiếp thị hoặc chương trình khuyến mại về hàng hóa được chúng tôi cung cấp.
+ Gửi thông báo về các hoạt động trên website của chúng tôi.
+ Không sử dụng các thông tin cá nhân của thành viên, khách hàng với mục đích khác mà sử dụng để xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch của hai bên.
+ Khi có yêu cầu của cơ quan tư pháp gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an để điều tra hành vi vi phạm pháp luật nào đó của thành viên, khách hàng.

THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Dữ liệu cá nhân của các thành viên sẽ được lưu giữ cho đến khi có yêu cầu của công ty hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên, khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của chúng tôi.

NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN

Các đối tượng được tiếp cận và được sử dụng thông tin cá nhân của thành viên, khách hàng bao gồm:
+ Nhân viên trong công ty
+ Đối tác vận chuyển đã ký hợp đồng và thực hiện một phần dịch vụ của Công ty. Các đối tác này sẽ nhận được các thông tin cơ bản theo thỏa thuận trên hợp đồng để tiến hành hỗ trợ các thành viên, khách hàng sử dụng dịch vụ do Công ty chúng tôi cung cấp.

PHƯƠNG TIỆN, CÔNG CỤ ĐỂ KHÁCH HÀNG, THÀNH VIÊN TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA MÌNH

Thành viên, Khách hàng có quyền kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ các thông tin cá nhân bằng cách liên hệ trực tiếp với admin website thực hiện điều này.
Các thành viên có quyền gửi khiếu nại về nội dung bảo mật thông tin và đề nghị liên hệ với Ban quản trị của website. Khi tiếp nhận được những phản hồi này, chúng tôi sẽ tiến hành xác nhận lại các thông tin, trường hợp để xem có đúng như phản ánh của thành viên. Và tùy theo mức độ của vấn đề, chúng tôi sẽ đưa ra những biện pháp xử lý kịp thời, tránh để hậu quả về sau.

CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

+ Mọi tranh chấp phát sinh giữa Công ty và thành viên, khách hàng sẽ được giải quyết sau khi thương lượng và được sự đồng ý từ hai bên. Trường hợp không đạt được thỏa thuận mong muốn, một trong 2 bên có quyền đưa đối phương ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết vấn đề.
+ Khi không thương lượng, hòa giải được bên vi phạm sẽ cung cấp các chứng cứ như email, tin nhắn…và liên lạc với Công ty. Công ty sẽ có trách nhiệm liên lạc lại với người khiếu nại để giải quyết.
Thông tin cá nhân của thành viên, khách hàng sẽ cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của từng thành viên được thực hiện khi có sự đồng ý của damyngheanhduong.vn. Trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
Không sử dụng, chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ bất cứ thông tin cá nhân nào của thành viên, khách hàng cho bên thứ ba nào khi chưa có sự đồng ý từ thành viên, khách hàng.
Trong các trường hợp như máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công làm mất dữ liệu cá nhân của thành viên, khách hàng. Chúng tôi sẽ có trách nhiệm xử lý và thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng có thẩm quyền điều tra và xử lý kịp thời sau đó sẽ thông báo cho thành viên, khách hàng được biết.
Chúng tôi bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên, khách hàng gồm thông tin hóa đơn, chứng từ, hợp đồng.
Ban quản lý yêu cầu các thành viên, khách hàng sau khi đăng ký hoặc mua hàng phải cung cấp đầy đủ các thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ, email, điện thoại… và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin cung cấp ở trên. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm và giải quyết bất kỳ khiếu nại nào có liên quan đến quyền lợi của thành viên, khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân mà thành viên, khách hàng đó cung cấp khi đăng ký đầu tiên là không chính xác.